ОПЕРАТОР ЦИКЛУ З ПАРАМЕТРОМ FOR

Предыдущая28293031323334353637383940414243Следующая

Оператор циклу з параметром служить для організації циклу з наперед відомим числом повторень. Він передбачає повторне виконання оператора тіла циклу з одночасною зміною параметра циклу.

Структура оператора циклу FOR:

For:To DO або

For:DOWNTO DO ;

П р и к л а д: Розробити програму табулювання функції.

Значення аргументу х змінюється в діапазоні від а до b з постійним кроком h.

Program cycl;

Vara,b,c,h,x,y:real;

Begin

Writeln (“Введіть мін. і макс. значення аргументу A і B”); Readln (A, B);

Writeln (“Введіть значення параметра С”); Readln (С);

Writeln (“Введіть значення кроку”); Readln (h);

X:=A;

Repeat

If x>=c then y:=((1+x)/(1-x)+Exp(-x)

else y:=((1+x)/(1-x)+Cos(x/2);

Writeln (“x=”, x:4:2, “,”y=”, y:4:2);

X:=x+h; {збільшуємо х на h}

Untilx>b; {перевіряємо умову виходу з циклу}

End.

Контрольні запитання.

1. Які є види циклічних алгоритмів?

2. Які обов'язкові елементи входять у склад циклу?

3. Які вимоги до організації вкладених циклів?

4. Чому перетин циклів не має логічного змісту?

5. За допомогою яких операторів ПАСКАЛЯ можна реалізувати циклічний алгоритм?

6. Які особливості застосування оператора циклу із відомою кількістю повторень?

7. Чим відрізняються оператор циклу із передумовою і оператор циклу із післяумовою?

8. Чом у в операторі циклу із відомою кількістю повторень керуюча змінна не може бути змінною типу REAL чи BOOLEAN?

9. Яка особливість ітераційних циклів?

Лабораторне завдання

1. Ознайомитись із особливостями реалізації циклів на ПАСКАЛІ?

2. Скласти блок-схему алгоритму програм на ПАСКАЛІ (з використанням 3-хоператорів циклу за вказівкою викладача ) для табулювання функції f(x) на проміжну від А до В з кроком dx (індивідуальні завдання приведені у додатку 1).

3. Виконати обчислення по програмі.

4. Побудувати графік одержаної функції.

5. Зробити порівняльний аналіз ефективності і доцільності застосування кожного із трьох операторів циклу для розв'язку поставленої задачі.

6. Скласти блок-схему алгоритму та програму для обчислення виразу (додаток 2).

Зміст звіту

1. Мета роботи.

2. Короткий опис методів зображення алгоритмів обчислювальних
процесів та їх програмування на алгоритмічній мові ПАСКАЛЬ.

3. Блок-схема алгоритму для обчислення по індивідуальному завданню.

4. Текст програми.

5. Аналіз результатів, висновки.

ДОДАТОК 1

Знайти область визначення функції. З допомогою операторів циклу, протабулювати задану функцію згідно індивідуального завдання.Аргумент змінюється від х1 до х2 з кроком ∆х. Параметри х1, х2, ∆х визначити із заданої послідовності значень аргументу. Ввести початкові дані, результати подати у виді таблиці з коментарями.

Варіант Умова завдання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ДОДАТОК 2

1. Дано дійсні числа . Обчислити значення виразу .

2. Обчислити значення виразу .

3. Обчислити значення сум:

4. Обчислити значення сум:

5. Обчислити значення сум:

6. Обчислити значення сум:

7. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

8. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

9. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

10. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

11. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити:

12. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

13. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

14. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

15. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити)

16. Дано дійсні числа . Обчислити значення виразу .

17. Обчислити значення виразу .

18. Обчислити значення сум:

19. Обчислити значення сум:

20. Обчислити значення сум:

21. Обчислити значення сум:

22. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

23. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

24. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

25. Дано натуральне число n. Обчислити значення сум:

26. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити:

27. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

28. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

29. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити

30. Дано натуральне число n та дійсне число х. Обчислити)


8237971841473606.html
8238009464007474.html

8237971841473606.html
8238009464007474.html
    PR.RU™