ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАНИ НЮХУ, СМАКУ ТА ДОТИКУ

-

-

2011 – 2001

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A. *Нейросенсорні клітини

B. Підтримуючі епітеліоцити

C. Базальні епітеліоцити

D. Війчасті епітеліоцити

E. Мікроворсинчасті епітеліоцити


ШКІРА. ПОХІДНІ ШКІРИ

Які клітини в епідермісі шкіри разом із терміналями аферентних волокон утворюють тактильні рецептори?

A * Клітини Меркеля

B Меланоцити

C Епідермоцити базального шару

D Клітини остистого шару

E Клітини Лангерганса

Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?

A *Щільна неоформлена сполучна

B Багатошаровий плоский епітелій

C Пухка сполучна тканина

D Одношаровий епітелій

E Перехідний епітелій

В результаті опіку постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Всмоктувальна

D Бар’єрна

E Діелектрична

Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізується ультрафіолетовим випромінюванням у пігментних клітинах?

A *Меланіну

B Ліпідів

C Елеїдину

D Кератину

E Кератогіаліну

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього шару?

A *Фібробластів

B Макрофагів

C Лімфобластів

D Тканинних базофілів

E Плазматичних клітин

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A *Меланоцити.

B Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C Кератиноцити.

D Клітини Меркеля.

E Лімфоцити.

З віком у шкірі людини зʼявляються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри головним чином викликають цей стан?

A *В еластичних волокнах

B В колагенових волокнах

C В епідермісі

D В аморфній речовині

E В підшкірній жировій клитковині

При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?

A *Сітчастий шар дерми

B Сосочковий шар дерми

C Підшкірна жирова клітковина (гіподерма)

D Епідерміс

E Базальний шар епідермісу

У гістологічному препараті биоптата епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?

A * Фізіологічну регенерацію.

B Диференціювання.

C Адаптацію.

D Репаративну

E Апоптоз

На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої частини цього органу різняться ці ділянки?

A *Епідермісу

B Сосочкового шару

C Сітчастого шаруD Власне дерми

E Гіподерми

В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A *Клітини Лангерганса

B Меланоцити

C Кератиноцити базального шару

D Кератиноцити остистого шару

E Кератиноцити зернистого шару

2011-2001

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?

A *Сосочковий

B Роговий

C Сiтчастий

D Блискучий

E Базальний

Регенерація епідерміса в ділянках травматичного пошкодження відбувається за рахунок росткової зони (зони Мальпігі). Які два шари багатошарового плоского епітелію входять до складу цієї зони?

A *Базальний і оститий

B Остистий і зернистий

C Зернистий і блискучий

D Блискучий і роговий

E Базальний і роговий

Після опіку у постраждалого спостерігається порушення процесу регенерації шкіри внаслідок пошкодження структури, що розташована між епітелієм та сполучною тканиною. Яка структура зумовлює порушення регенерації епітелія у даному випадку?

A *Базальна мембрана

B Аморфна речовина

C Колагенові волокна

D Еластична мембрана

E Цитолема

У хворого діагностовано тепловий напад в результаті довтривалої роботи в резиновому комбінезоні. Яка функція шкіри була порушена?

A *Тепловіддача

B Депонування крові

C Захисна

D Рецепторна

E Екскреторна

На мікропрепарті шкіри пальця дитини спостерігаємо основні компоненти шкіри – епідерміс та власне шкіру. Епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

A. *Ектодерми

B. Мезодерми

C. Ентодерми

D. Мезенхіми

E. Ектомезенхіми

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A. *Меланоцити

B. Кератиноцити

C. Клітини Лангегранса

D. Клітини Меркеля

E. Тканинні базофіли.


СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. АРТЕРІЇ. МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО.

Для капіляра характерна наявність фенестрованого епітелію та пористої базальної мембрани. Назвіть тип капіляра.

A *Синусоїдний

B Соматичний

C Вісцеральний

D Лімфатичний

E Лакунарний

Артеріоли виконують важливу роль в кровопостачанні функціональних одиниць органів. Які з названих нижче структур виконують цю функцію?

A *Міоцити

B Зовнішня еластична мембрана

C Внутрішня еластична мембрана

D Спеціальні клітини сполучної тканини

E Ендотеліоцити

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A *Артерія еластичного типу.

B Артерія м’язового типу.

C Артерія змішаного типу.

D Вена м’язового типу.

E Вена безм’язового типу.

При надходженні у кров адреналіну з мозкової речовини наднирників виникає скорочення гладких м’язових клітин артеріол .Яку особливсть будови для цього мають ці судини

A * Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані

B Поодиноке розташування гладких м’язових клітин

C Наявність ефекторних закінчень на перицитах

D Наявність ендотеліоперицитарних контактів

E Наявність звуження у місці отходження гемокапіляра від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими гладкими м’язовими клітинами, що виконують роль прекапилярних сфінктерів

На електронній мікрофотографії фрагменту внутрішньої оболонки судини визначаються клітини, що лежать на базальній мембрані є зв’язані між собою за допомогою демосом та щільних контактів. Назвіть дані клітини.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Епідерміс.

D Епітеліоретикулярні клітини.

E “Берегові” макрофаги.

У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини.

A *Артеріола

B Венула

C Капіляр

D Посткапіляр

E Артеріоловенулярний анастомоз

У гістопрепараті представлена кровоносна судина. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію і внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладенькі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки.

A * Артерії м'язового типу.

B Артерії еластичного типу .

C Артерії змішаного типу.

D Вени м'язового типу.

E Вени безм’язового типу.

Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини.

A *Ендотеліоцити

B Зірчасті клітини

C Міоцити

D Фібробласти

E Адипоцити

І.М. Сєченов назвав артеріоли “кранами” серцево-судинної системи. Які структурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?

A *Циркулярні міоцити

B Повздовжні міоцити

C Еластичні волокна

D Повздовжні мязеві волокна

E колагенові волокна

В стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон в усіх оболонках, вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які фактори зумовлюють ці особливості будови стінки судин?

A *Великий тиск крові

B Малий тиск крові

C Велика швидкість руху крові

D Мала швидкість руху крові

E Осмотичний тиск

На електронній мiкрофотографії капiляра з широким просвітом чiтко визначаються фенестри в ендотелiї та пори у базальнiй мембранi. Визначте тип капiляра.

A * Синусоїдний

B Соматичний

C Атиповий

D Шунтовий

E Вiсцеральний

Аорта під час систоли розтягується і повертається у вихідний стан під час діастоли, забеспечиючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

A * Еластичних мембран

B М'язових волокон

C Ретикулярних волокон

D Колагенових волокон

E Великою кількістю фібробластів

Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. Так, на гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

A *Артерія м'язевого типу

B Артерія єластичного типу

C Артерія змішаного типу

D Вена з сильним розвитком м?язів

E Лімфатична судина

Внутрішня поверхня кровоносних судин вкрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу зсідання крові у судинах. Який це епітелій?

A *Одношаровий плоский (ендотелій)

B Багатошаровий плоский незроговілий

C Багатошаровий плоский зроговілий

D Одношаровий плоский (мезотелій)

E Одношаровий багаторядний призматичний

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і повертаються у вихідний стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

A *Еластичних волокон.

B М’язових волокон.

C Ретикулярних волокон.

D Колагенових волокон.

E Великою кількістю фібробластів.

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Епідерміс.

D Перехідний епітелій.

E Багаторядний епітелій.

2011-2001

В препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають середню оболонку органу. Який це орган?

A Аорта

B Артерія м’язового типу

C Стравохід

D Трахея

E Стінка серця

У хворого аневризма аорти. Які з означених нижче структур стінки аорти деструктовані?

A. *Еластичні мембрани

B. Ендотелій

C. Субендотелій

D. Гладкі міоцити

E. Зовнішня оболонкаСЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ВЕНИ. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ.


На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?

A *Вена волокнистого типу

B Вена м'язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів

C Артерія м'язевого типу

D Артеріола

E Артерія мішаного типу

У препараті представлена кровоносна судина. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотелієм , середня - пучками гладеньких міоцитів, прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня оболонка сильно розвинена, утворена пухкою сполучною тканиною і окремими гладкими миоцитами. Яка судина має дану морфологічну характеристику?

A * Вена м'язового типу.

B Артерія м'язового типу.

C Вена без м'язового типу.

D Артерія змішаного типу.

E Артерія еластичного типу .

У гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка сама товста. Вкажіть, який орган представлений в препараті?

A * Вена

B Артерія

C Сечовід

D Серце

E Матка

При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зіяючі венозні судини, які зрощені з оточуючими тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини.

A * Вена без м'язового типу

B Вена зі слабким розвитком м'язових елементів

C Вена з середнім розвитком м'язових елементів

D Вена з сильним розвитком м'язових елементів

E Венула

У чоловіка 63 років виявлено тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено?

A * Ендотеліальний шар

B Підендотеліальний шар

C Шар еластичних волокон

D Шар гладких м’язових клітин

E Шар сполучної тканини

2011-2001

На електронній мікрофотографії видно судину дрібного калібру, у якій відсутня базальна мембрана і перицити, але є наявність якірних фібрил. Назвіть судину?

A *Лімфокапіляр

B Артеріола

C Венула

D Гемокапіляр синусоїдного типу

E Гемокапіляр вісцерального типу

В препараті пухкої волокнистої сполучної тканини виявлена судина, яка має будову ендотеліальної трубки, що сліпо починається , не має базальної мембрани і перицитів. Ендотеліоцити фіксовані стропними філаментами. Яка це судина?

A *Лімфатичний капіляр

B Синусоїдний капіляр

C Соматичний капіляр

D Вісцеральний капіляр

E Посткапілярна венула


8232112082700879.html
8232153796308317.html

8232112082700879.html
8232153796308317.html
    PR.RU™